POVRAT POREZA - TAX FREE SHOPPING

Kupovina bez poreza tvrtke Global Blue (Global Blues Tax Free Shopping) je usluga koja Vam štedi novac jer Vam omogućuje kupovimu bez poreza. Da biste ostvarili povrat PDV-a i poreza na robu i usluge pratite jednostavne korake koji slijede: 

 

A. REALIZIRAJTE KUPOVINU
Nakon obavljene željene kupovine prilikom plaćanja zatražite od prodavača ček za povrat poreza (TaxrefundeCheque). Potrošite minimum 740,00 kn na koji ostvarujete pravo tax free shopping usluge.

 

B . OVJERITE ČEK ZA POVRAT POREZA
Kada napuštate zemlju EU i vraćate se kući ili nastavljate putovanje izvan EU, odnesite kupljenu robu, račun i putovnicu na carinu kako bi Vam ovjerili ček za povrat poreza (TaxrefundeCheque). Ako nastavljate putovanje u neku drugu zemlju EU, ček za povrat poreza (TaxrefundeCheque) ovjerite na izlasku sa teritorija EU.

 

C. UNOVČITE ČEK ZA POVRAT NOVCA
Konačno, pokažite ovjereni ček za povrat poreza (TaxrefundeCheque), putovnicu i kreditnu karticu zaposlenicima korisničkog servisa Global Blue, ili na nekom od naših partnerskih mjesta za povrat poreza i oni će Vam odmah isplatiti novac. Novac Vam može biti uplaćen na karticu, ili možete uzeti gotovinu. Potrošite minimum 740,00 KN i uštedite 16,8% od prodajne cijene.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O TAX FREE SHOPPING USLUZI

  • minimalni iznos kupnje za povrat poreza za kupnje obavljene u Hrvatskoj je 740,00HRK

  • ako je u obrazcu priloženo više od jednog računa, iznos kupnje na svakom od njih mora biti veći od 740, 00 HRK

  • rok za izvoz kupljenih dobara je 3 mjeseca od datuma kupnje

  • rok za povrat poreza je 6 mjeseci od datuma kupnje

  • prilikom kupnje u Hrvatskoj, tax-free obrazac mora biti potvrđen od strane Hrvatske carine sa Hrvatskim carinskim žigom

  • prilikom kupnje u EU, obrazac mora potvrditi bilo koja carina EU sa carinskim žigom bilo koje Europske države

 

© COLOSSEUM GRADSKI CENTAR BROD d.o.o. 2018. Sva prava pridržana